ניצני העמק בע"מ

מיכון אקולוגי

ניצני העמק מיכון אקולוגי בע

Ecologic Machinery

קונסטרוקציות פלדה

ניצני העמק פרויקטים בע

Steel constructions

חברת בניה

ניצני העמק בע

Construction company